تغییر رنگ
امروز 7 تير 1396
معرفی بیماری ها / اختلالات كودكان / ناخن جویدن(Nall Bitting)
ناخن جویدن(Nall Bitting)

ناخن جویدن ممکن است از سنین پایین(حتی یک سالگی) شروع شود، و میزان بروز آن تا 12 سالگی افزایش می یابد. معمولاً تمام ناخن ها به یک نسبت جویده می شوند. در موارد شدید صدمه ناخن ها جدی است و ممکن است منجر به عفونت انگشتان و بستر ناخن ها شود. ناخن جویدن در موقعیت های اضطراب آور و ناکامی ها تشدید می یابد. شدید ترین نوع ناخن جویدن در برخی کودکان خیلی عقب مانده یا مبتلایان به اسکیزوفرنی پارانویید دیده می شود، اما برخی از این افراد هم هیچ نوع اختلال روانی بارزی ندارند.

 درمان

چند توصیه به والدین

1.تا آنجا که ممکن است این رفتار را نادیده بگیرند.

2.کودک را تنبیه نکنند.

 3.محیط امنی برای کودک فراهم آورند، تا نیاز او برای این گونه رفتارها کاهش یابد. 4.توجه کودک را به رفتارش جلب نکنند. 5.کودک را به ویژه هنگام خواب سرگرم نگه دارند(مثلاً با اسباب بازی) تا حواسش از طرف این عادت به فعالیت دیگری منحرف شود.

 دارو درمانی

برای دارو درمانی باید به پزشک متخصص روانپزشك (اعصاب و روان) مراجعه نمود.